Content top background
Blokada lokaty za mandat 50 zł

Blokada lokaty terminowej

We Wrocławiu miała miejsce ciekawa sprawa. W jednym z banków została zablokowana lokata terminowa. Klientka nie miała środków na koncie typu ROR, gdy Urząd Miasta zwrócił się o zabezpieczenie pieniędzy na poczet niezapłaconego mandatu na kwotę 50 złotych. Klientka banku i zarazem dłużniczka Urzędu Miasta Wrocław jednak posiadała lokatę terminową.

 

W takim przypadku bank był zmuszony zablokować możliwość zerwania oraz zakończenia lokaty w celu zabezpieczenia środków na pokrycie zobowiązania wspomnianej klientki. W ten oto sposób okazuje się że niezależnie jakie środki posiadamy w instytucjach finansowych, każde z takich instrumentów może zostać zablokowane na poczet zobowiązań wobec miasta lub innych wierzycieli.

 

Dlatego lepiej jest terminowo regulować swoje zobowiązania niż później zostać poinformowanym o zablokowaniu środków w jednym lub kilku bankach.

 

Również ZUS czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych potrafi zablokować konto. Dotyczy to głównie kont działalności gospodarczych lub też firmowych spółek gdy nie opłacają terminowo składek.

Content bottom background