Content top background
7 Listopada, wchodzą w życie nowe przepisy o ruchu drogowym

Nowe przepisy o ruchu drogowym z 7 listopada 2019 roku

Większość kierowców po zdaniu egzaminu na uzyskanie prawa jazdy z pewnością uznało że przepisy o ruchu drogowym będą już zawsze takie same. Dla niedowiarków mam przykrą wiadomość, w Polsce średnio co 3 do 6 miesięcy wchodzi w życie jakieś nowe rozporządzenie które zmienia dotychczasowe przepisy lub są wprowadzane zapisy uzupełniające. W końcu całe nasze życie to jeden wielki postęp dlatego też przepisy muszą być stale nowelizowane.

 

Poligonem doświadczalnym z pewnością była akcja Listopadowy weekend, jednak nadal czekamy na oficjalne statystyki.

 

Najważniejsze zmiany w kodeksie drogowym

Wielu kierowców będzie zaskoczonych ale od 7 listopada 2019 roku, musimy zmienić swoje podejście a nawet nastawienie w stosunku do policjantów którzy przeprowadzać będą wobec nas kontrolę drogową. Regulator przepisów prawnych umożliwił bowiem nakładanie kary pieniężnej w postaci mandatu na kierującego w przypadku gdy ten nie zastosuje się do poleceń policjanta lub też będzie wchodził w polemikę.

 

Nowością jest z pewnością to że policjanci będą mogli zatrzymywać swój pojazd na miejscach do tej pory uznawane za niedozwolone. Chodzi tutaj o pasy wyłączenia z ruchu drogowego, zatoki a nawet krzaki. Główną zasadą jest brak stwarzania zagrożenia w ruchu drogowym. Problemem jednak może być fakt iż kierujący pojazdem któremu policjant nakaże zatrzymać się do kontroli musi znaleźć miejsce do tego przeznaczone, nie można zatrzymać się w dowolnym miejscu, za to też grozi mandat. Dlatego zachodzi podejrzenie że przepis ten będzie wykorzystywany do dodatkowego obłożenia karą pieniężną na kierującego za zatrzymanie się w miejscu do tego nie przeznaczonym.

 

Po zatrzymaniu auta, kierujący nie ma prawa wyłączyć silnika bez wyraźnego polecenia policjanta. Również nie można opuszczać swojego pojazdu, chyba że zostanie nam wydanie polecenie przez policjanta. W czasie kontroli, należy pozostać na miejscu w samochodzie, trzymać obiema rękami kierownicę i w żadnym wypadku nie sięgać do kieszeni tym bardziej tych usytuowanych w wewnętrznej części naszej kurtki.

 

Do kontroli drogowej od 7 listopada 2019 roku może zatrzymać nas każda jednostka policji oraz Żandarmeria Wojskowa, Inspekcja Transportu Drogowego, Straż Graniczna, Straż Miejska, Straż Gminna, Leśnicy oraz strażnicy leśni. Od 1 stycznia 2020 roku wszystkie te służby będą miały obowiązek spisywania stanu licznika podczas kontroli i uzupełnienia tych danych w CEPiK.

 

Nowe obowiązki kierowcy są ważne do przyswojenia. Za nerwowe ruchy podczas kontroli możemy na uspokojenie dostać mandat wynoszący nawet 500 zł.

Content bottom background